Apie įmonę

Struktūra

 

                                                            

 

 

                                         Kontaktai  

Darbuotojo pareigybė

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

El.paštas

Direktoriaus pavaduotojas gamybai laikinai einantis direktoriaus pareigas

Darius Vaitkevičius

846952749

vaitkevicius@nvanduo.w3.lt

Vyr. finansinkė

Asta Bendoraitytė

846951198

bendoraityte@nvanduo.w3.lt

Inžinierius-elektromechanikas

Viktoras Golubovskis

868546171

golubovskis@nvanduo.w3.lt

Inžinierė-technologė

Renata Jakienė

861857923

jakiene@nvanduo.w3.lt

Technologas – ekologas

Ričardas Gubinas

846952264

gubinas@nvanduo.w3.lt

 Abonentų aptarnavimo inžinierė

 Irena Jagminienė

 846952749

 jagminiene@nvanduo.w3.lt

Meistras

Vytautas Bernotas

868535902

bernotas@nvanduo.w3.lt

Buhalterė

Gema Gubinienė

846952749

gubiniene@nvanduo.w3.lt

Personalo inspektorė

Regina Pukelienė

846952749

nvanduo@nvanduo.w3.lt